Nauczyciele prowadzący

  • Ewelina Mizgalewicz – Nauczyciel wychowania przedszkolnego grupa młodsza
  • Elżbieta Męcik – Nauczyciel wychowania przedszkolnego grupa starsza
  • Małgorzata Stolarczyk – Zajęcia Metodą Montessori

Nauczyciele wspomagający

  • Żaneta Mazurek-Dudek – Neurologopeda
  • Magdalena Lipiak – Psycholog
  • Kataryna Drożdżak – Pedagog – Logopeda – „Abecadło” Klub Wesołej Literki

Język Angielski

Zajęcia prowadzone przez licencjonowanego nauczyciela metodą Helen Doron. Nauka poprzez gry, zabawy, kolorowe zabawki, pomoce naukowe wprowadza dzieci w świat języka angielskiego. Przedszkolaki otrzymują specjalnie opracowane kasety, które zapewniają im codzienny kontakt z językiem angielskim. Słuchają ich dwa razy dziennie podczas zabawy w przedszkolu lub podczas zajęć domowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.helendoron.pl.

Nauczyciel prowadzący: Joanna Stachura

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia umuzykalniające, zwiększające płynność i harmonię ruchów dziecka. Rozwijają jego zdolności muzyczne poprzez naturalny, spontaniczny kontakt z muzyką w zabawie; kształtują poczucie rytmu i koordynację ruchową, zwiększającą wrażliwość artystyczną oraz wzbudzają pozytywne emocje i uczucia płynące z wykonywania zadań.

Nauczyciel prowadzący: Paulina Wierdak

Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Zajęcia mają na celu niedopuszczanie do powstania wad postawy ciała oraz skorygowanie ewentualnie istniejących zaburzeń i doprowadzenie postawy do stanu prawidłowego.

Nauczyciel prowadzący: Edyta

Zajęcia ceramiczne

Zajęcia ceramiczne to zabawy z gliną, które bardzo dobrze wpływają na harmonijny rozwój dzieci. Opierają się głównie na lepieniu, ugniataniu, wałkowaniu i modelowaniu. Uczą cierpliwości i skupienia. Rozwijają zdolności manuale, uczą organizacji, planowania pracy, ćwiczą kreatywność i wyobraźnię, ale przede wszystkim są świetną zabawą i dają dużo radości dzieciom.

Nauczyciel prowadzący: Anna Dęboń