7.00–8.45 – Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książeczek i albumów, czasopism dziecięcych. Zabawa w kręgu. Prace porządkowe sali.

8.45–9.00 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

9.00–9.20 – Śniadanie.

9.20–9.30 – Przygotowanie do zajęć.

9.30–10.30– Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją treści z programu wychowania przedszkolnego.

10.30–11.45 – Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Spacer.

11.45–12.00 – Powrót do przedszkola i przygotowanie do obiadu.

12.00–12.30 – Obiad.

12.40–13.00 – Odpoczynek– słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

13.00–13.45 – Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.

13.45–14.00 – Podwieczorek.

14.00–14.20 – Czynności higieniczne – mycie zębów.

14.20 –17.00 – Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Rozchodzenie się dzieci.