Metodyczna
Opiekę merytoryczną nad realizacją programu Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Dobry Start” sprawuje Małgorzata Spendel psycholog-logopeda, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Medyczna
Zapewniamy stały kontakt z przychodnią. W przypadkach tego wymagających następuje wezwanie Pogotowia Ratunkowego oraz poinformowanie rodziców o zaistniałym problemie zdrowotnym dziecka.

Logopedyczna
Dzieci objęte są opieką logopedyczną. Logopeda przedszkolny przeprowadza badania dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Nauczyciele – wychowawcy podczas zajęć edukacyjnych codziennie prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek, wykonują ćwiczenia oddechowe.

Psychologiczna
Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie.

Dietetyczna
Dietetyczka dba o różnorodność dań, zapewniając odpowiednio dobraną kalorycznie dietę. Zapewniamy dzieciom śniadanko, obiadek i podwieczorek (forma cateringu). Firma świadcząca usługi cateringowe działa zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem stosowania systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności według norm HACCP.